Page 1 of 1

Indici pentru monitorizarea secetei

Posted: Thu Nov 29, 2018 4:28 pm
by admin
Seceta poate fi privită din multe unghuri: meteorologic, agricol, pedologic, hidrologic, economic, social. Pentru bazinul Prut, propunem: SPEI și indicele Palmer de severitate a secetei. SPEI-ul e deja introdus la partea de monitorizare pe geoportal (http://imdroflood.meteoromania.ro/geoportal/) - are avantajul că e simplu de calculat, dar înglobează și evapotranspirația potențială, nu doar precipitațiile. SPI folosește, de ex., doar precipitațiile - limitativ d.p.v. al secetelor ce au ca factor determinant și temperatura, prin evaporație. Indicele Palmer de severitate a secetei e mai complicat de calculat - e un model simplu de bilanț local de apă în sol. Are avantajul, asupra SPEI, că introduce, prin capacitatea de apă disponibilă în sol (AWC) și ceva din carcteristicile solurilor - mai aproape de ce se întmplă în realitate. Care din indici să fie mai potrivit? Aștept opinii, comentarii, exemple de la cei interesați.

Re: Indici pentru monitorizarea secetei

Posted: Sun Dec 02, 2018 9:15 am
by admin
Exemplu de analiză combinată date in-situ - măsurători satelitare.
https://www.hydrol-earth-syst-sci-discu ... -2018-264/