Îmbunǎtǎțirea avertizǎrilor timpurii, prognozei și atenuǎrii efectelor secetei și inundațiilor pe baza indicatoriilor hidro-climatici în timp real (IMDROFLOOD)

Descriere proiect

Imbunǎtǎţirea prognozei și avertizǎrii timpurii ale secetei și inundațiilor este esențială pentru îmbunătățirea adaptării la schimbările climatice. Proiectul IMDROFLOOD isi propune diferite planuri de acțiune pentru îmbunătățirea reducerii impactului secetei și a inundațiilor la nivelul bazinelor hidrologice. Toate aceste acțiuni vor fi implementate în diferite bazine hidrologice din Europa si Sudul Africii, acoperind condiții de mediu contrastante si problematici specifice. Proiectul IMDROFLOOD va folosi surse de informații disponibile în prezent privind date meteorologice, hidrologice și de teledetecție pentru a genera noi informații relevante pentru gestionarea riscului la inundații și secetă. Vor fi testate noi rețele de monitorizare pentru generarea mai multor indici de secetă adecvați și operativi și va fi evaluat rolul ecosistemelor și a comunităților de vegetație în atenuarea impactului inundațiilor și a secetei, în timp ce vor fi dezvoltate sisteme probabilistice de prognoză, integrând toate aceste instrumente pentru a pune în aplicare un sistem puternic de avertizare timpurie. Proiectul IMDROFLOOD se adaptează diferitelor priorități de cercetare, dezvoltând instrumente inovatoare, inclusiv soluții bazate pe natura și utilizarea diferitelor tehnologii ale senzorilor din retelele de monitorizare, în scopul atenuării impactului evenimentelor extreme. In proiectul IMDROFLOOD se vor obține indici de secetă pentru diferite sectoare, acestia fiind utili pentru monitorizarea secetei și avertizarea timpurie și va integra prognozele meteorologice pe termen scurt și mediu cu modelele eco-hidrologice de precipitații-scurgere și cu simulări numerice pentru o mai bună predicție a inundațiilor. IMDROFLOOD va evalua, de asemenea, rolul comunităților de vegetație și al ecosistemelor asupra impactului la secetă și la inundații și va dezvolta curbele de vulnerabilitate pentru ecosistemele naturale. Aceste sarcini vor permite proiectarea eficientă a sistemelor de prognoză și avertizare timpurie a secetei și inundațiilor și vor produce informații pentru a ajuta la planificarea managementului riscului la scara bazinului. Proiectul IMDROFLOOD este organizat în opt pachete de lucru ce utilizează o abordare trans-disciplinară, incluzând studii aprofundate și inovatoare, care combină analize de seceta si inundații de la nivel local la nivelul bazinului hidrografic. Rezultatele acestui proiect nu vor fi numai de cercetare. În plus, proiectul vizează punerea in aplicare a cunoștințelor și va dezvolta instrumente de informare bazate pe tehnologii „server-side” care sunt de bază pentru o bună gestionare a riscului la secetă și inundații, acest lucru realizandu-se în strânsă colaborare cu factorii de decizie și utilizatorii pentru asigurarea unei absorbții adecvate a noilor produse dezvoltate.

Programul cadru: ERA-NET Cofund Water Works 2014

Perioada: 2016 - 2019

© 2016 - 2019 Consorțiul IMDROFLOOD