IMDROFLOOD are ca obiectiv principal atenuarea impactului secetelor și inundațiilor la nivelul bazinului hidrografic.

Scopul proiectului este de a dezvolta instrumente de informare bazate pe tehnologii de tip server/geoportal, care sunt esențiale pentru gestionarea riscului la inundații și la secetă, acest lucru realizandu-se în strânsă colaborare cu factorii de decizie și utilizatorii, pentru asigurarea unei asimilări adecvate a noilor produse dezvoltate.

© 2016 - 2019 Consorțiul IMDROFLOOD